API set voor Sister Sophy

ALGEMEEN

Een API definieert de toegang tot de functionaliteit die erachter schuil gaat. De buitenwereld kent geen details van de functionaliteit of implementatie, maar kan dankzij de API die functionaliteit wel gebruiken. Een voordeel hiervan is dat met een API meerdere implementaties benaderbaar kunnen zijn, zolang deze maar voldoen aan de API.

Het is steeds gebruikelijker dat ook websites over een open API beschikken. Deze kan dan benaderbaar zijn via een methode als SOAP, RSS of XML/RPC. Het formaat dat wordt teruggestuurd kan dan bijvoorbeeld XML of JSON zijn. Door een dergelijke API beschikbaar te stellen is het mogelijk om bijvoorbeeld relaties toegang te geven tot orderhistorie, orders in te laten schieten, productcatalogi op te laten vragen, actuele voorraad te raadplegen, leveringsstatus (track and trace) te laten inzien etcetera.

BEHOEFTE

Vanuit Loket.nl (salarisadministratie-systeem met 90.000+ werkgevers en 750.000+ werknemers – medio 2016) kwam de vraag om gestructureerd te koppelen met een bestelsysteem voor bloemen.

OPLOSSING

We hebben hiervoor een API gedefinieerd waarmee het mogelijk wordt om geautomatiseerd bestellingen vanuit het Loket.nl platform aan te nemen mits deze voldoen aan vooraf samen opgestelde regels. Zo werd het mogelijk om zonder enige moeite gebruik te maken van een (unieke) bloemenservice voor alle werkgevers waarmee medewerkers op hun verjaardag verrast worden met verse bloemen. De catalogus, producten en orders worden buiten het systeem van Loket.nl beheerd zijn via de API beschikbaar.

Een werkgever kan met een druk op de knop kiezen voor de verjaardagsservice van Loket.nl en de twee systemen zorgen ervoor dat op de juiste dag, op het juiste moment, het juiste cadeau wordt bezorgd bij de medewerker thuis.

Bezien vanuit de gebruiker betekent dit gemak, goed werkgeverschap en dit alles zonder er zelf aan te hoeven denken. Alles verloopt zoals vooraf door de gebruiker ingepland.

Wilt u meer weten over onze diensten, neem dan contact op.